Na mojej web stránke nájdete zbierky príkladov z matematiky pre dané ročníky. Príklady, ktoré sa budú nachádzať na písomných prácach budú podobné príkladom, ktoré si môžete vo voľnom čase prepočítať a zároveň si overiť, či ste "dobre" pripravení na písomku z danej témy. Všetky príklady sú vo formáte PDF.


Pokiaľ mi prinesiete 10 správne vyriešených príkladov z danej témy, budú Vám tieto príklady oznámkované. (NEPLATÍ PRE ŽIAKOV S IUP!!!)


Profesor si vyhrazuje právo preskúšania z ľubovoľného príkladu, ktoré prinesiete. Ak ho vypočítate, bude Vám tých 10 príkladov ohodnotených!!!) Príklady môžete priniesť najneskôr v deň konania písomnej práce. Po tomto termíne nebudú hodnotené!!


Príklady z matematiky

I. polrok
I.A
1) Množiny
2) Vennove diagramy
3) Úpravy celistvých algebrických výrazov
I.G
1) Množiny
2) Vennove diagramy
3) Intervaly
4) Úpravy celistvých algebrických výrazov
III.A
1) Vektorová algebra
2) Stredový tvar kružnice
III.G
1) Vektorová algebra
2) Stredový tvar kružnice
3) Elipsa
IV.A
1) Vzájomná poloha dvoch priamok v rovine
2) Vzájomná poloha dvoch rovín
IV.G
1) Vzájomná poloha dvoch priamok v rovine
2) Vzájomná poloha dvoch rovín