Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Anglický jazyk SSŠŠ

Anglický jazyk

Anglický jazyk je dnes jedným z najdôležitejších svetových jazykov. Jeho výučba je dôležitá najmä pre akademický a aj osobný rozvoj. Kľúčom k úspechu v učení sa jazyka je potrebné nájsť vhodnú metódu, ktorá vyhovuje každému študentovi.