Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Športová príprava SSŠŠ

Podmienky IUP pre žiakov SSŠŠ

Podmienky IUP pre žiakov SSŠŠ

 

3., 4. ročník

 

1. polrok

Svetové dejiny telesnej kultúry                                                  

Olympijské hnutie vo svete a na Slovensku                            

Telesná kultúra                                                                             

Anatómia človeka                                                                         

Fyziológia človeka a telesných cvičení                                    

Biomechanika pohybu športovca                                                          

Regenerácia a rehabilitácia síl športovca                                

Diagnostika trénovanosti                                                            

Doping v športe                                                                                        

Športový tréning                                                                           

 

2. polrok

Telesná príprava                                                                           

Zložky športového tréningu                                                        

Výber športovotalentovanej mládeže                                        

Plánovanie, hodnotenie a evidencia športového tréningu  

Osobitosti športového tréningu                                                  

Komercionalizácia a profesionalizácia v športe                      

 

Pozn. Pre žiakov 4. ročníka je dotácia hodín 2 hodiny týždenne, v 3. ročníku 1 hodine.