Get Adobe Flash player
Home

Školné

 

Školné na SSŠŠ GAUDEAMUS a SOA PROFI – KAMO
Dudvážska 6, 821 07 Bratislava - je pre obe školy rovnaké a to :


Školné od 1.2.2023 je stanovené vo výške 110,-€/mesiac. t.j. 1100,-€/šk.rok

Zápisné je stanovené vo výške 50,-€


Platbu môžete zrealizovať prostredníctvom šekovej poukážky alebo bankovým príkazom na príslušné čísla účtov:


SSŠŠ GAUDEAMUS:   IBAN: SK08 3100 0000 0040 0058 1608

SOA PROFI – KAMO: IBAN: SK89 3100 0000 0040 0019 3605


Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa a triedu.