Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY  v školskom roku 2022/2023

 

5.9.2022 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023

6. - 7.9.2022 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP, Oboznámenie sa s Vnútornou smernicou o COVID-19

6.9.2022 - Triedny aktív I. ročníkov – I.A, I.G, I.M – prvý triedny aktív pre rodičov – podanie základných informácií k fungovaniu a štúdiu na našej škole

od 8.9.2022 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

9.9.2022 – návšteva výstavy ITAPA EXPO 2022 od Dubaja k Dunaju, kde žiaci videli najrôznejšie exponáty vyrobené Slovákmi, vrátane auta na vodíkový pohon.

26.9.2022 - Študenti II.A, III.A, III.G a III.M sa zúčastnili na slávnostnom vyhlásení výsledkov 16. ročníka celoslovenského projektu „Mladý inovatívny podnikateľ 2022. Odzneli tu panelové diskusie s víťazmi súťaží. Naši študenti mali možnosť vypočuť si skúsenosti mladých podnikateľov,  ich rady pre nastupujúcu generáciu ako realizovať dobrý nápad a ísť za svojím cieľom. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže Creative Young Entrepreneur Award a je organizovaný pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.