Get Adobe Flash player
Home

Kritériá a postup pri prijímaní uchádzačov o štúdium na Súkromnú obchodnú akadémiu PROFI - KAMO do I. ročníka pre šk . rok   2022/2023

 

 

Na škole sa preferuje individuálny prístup k študentom. Dôraz je kladený na vyučovanie s využívaním výpočtovej techniky.


Ako jediná stredná škola na Slovensku sa venuje oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácii. Novinkou je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov o predmet jazyková obchodná príprava.Termín podania prihlášky :  do 10.apríla 2022

Záujemcovia sa môžu o štúdium zaujímať počas celého roka.

Termín prijímacieho konania:

1. termín: 9.mája 2022

2. termín: 12.mája 2022

Kritériá prijímacieho konania:

Prijatie žiaka sa uskutoční na základe dosiahnutých výsledkov prijímacieho konania z predmetov Slovenský jazyk a literetúra, Matematika.