Get Adobe Flash player
Home

Školský kalendár

ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Obdobie školského vyučovania

a. Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).

b. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

 

P r á z d n i n y:

 

- Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2022  a končia sa 31. októbra 2022. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2022.

- Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2022 a končia sa 7. januára 2023. Vyučovanie sa začína 9. januára 2023.

- Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji sú od 20. februára do 24. februára 2023. Vyučovanie sa začína 27. februára 2023.

- Veľkonočné prázdniny sa začínajú 6. apríla 2023 a končia sa 11. apríla 2023. Vyučovanie sa začína 12. apríla 2023.

- Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2023 a končia sa 31. augusta 2023. Začiatok vyučovania po prázdninách je 4. septembra 2023.