Get Adobe Flash player
Home

Školský kalendár

ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Obdobie školského vyučovania

a. Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

b. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

 

P r á z d n i n y:

 

- Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2023  a končia sa 31. októbra 2023. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2023.

- Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2023 a končia sa 7. januára 2024. Vyučovanie sa začína 8. januára 2024.

- Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji sú od 4. marca do 8. marca 2024. Vyučovanie sa začína 11. marca 2024.

- Veľkonočné prázdniny sa začínajú 28. marca 2024 a končia sa 2. apríla 2024. Vyučovanie sa začína 3. apríla 2024.

- Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2024 a končia sa 1. septembra 2024. Začiatok vyučovania po prázdninách je 2. septembra 2024.

 

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/26476.pdf