Get Adobe Flash player
Home

Školský kalendár

Organizácia školského roka 2020/2021

1. polrok sa začína 1. septembra 2020, vyučovanie sa začína 2. septembra 2020  končí sa 31. januára 2021.

2. polrok sa začína 1. februára 2021, vyučovanie začína 2. februára 2021 a končí 30. júna 2021.

 

P r á z d n i n y:

 

- Jesenné prázdniny sa začínajú 29. októbra 2020  a končia sa 30. novembra 2020. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2020.

- Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2020 a končia sa 7. januára 2021. Vyučovanie sa začína 8. januára 2021.

- Polročné prázdniny sú 1. februára 2021.

- Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji sú od 1. marca do 5. marca 2021.

- Veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríla 2021 a končia sa 6. apríla 2021. Vyučovanie sa začína 7. apríla 2021.

- Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2021 a končia sa 31. augusta 2021. Začiatok vyučovania po prázdninách je 2. septembra 2021.

 

Podľa sprievodcu školským rokom MŠ SR na šk. r. 2020/2021.