Get Adobe Flash player
Home

Školský kalendár

Organizácia školského roka 2021/2022

1. polrok sa začína 1. septembra 2021, vyučovanie sa začína 2. septembra 2021  končí sa 31. januára 2022.

2. polrok sa začína 1. februára 2022, vyučovanie začína 1. februára 2022 a končí 30. júna 2022.

 

P r á z d n i n y:

 

- Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2021  a končia sa 29. novembra 2021. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2021.

- Vianočné prázdniny sa začínajú 20. decembra 2021 a končia sa 7. januára 2022. Vyučovanie sa začína 10. januára 2022.

- Polročné prázdniny sú 4. februára 2022.

- Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji sú od 28. februára do 4. marca 2022.

- Veľkonočné prázdniny sa začínajú 14. apríla 2022 a končia sa 19. apríla 2022. Vyučovanie sa začína 20. apríla 2022.

- Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2022 a končia sa 31. augusta 2022. Začiatok vyučovania po prázdninách je 5. septembra 2022.

 

Podľa sprievodcu školským rokom MŠ SR na šk. r. 2021/2022.

Obdobie školského vyučovania

a. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

b. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

 

Školské prázdniny