Get Adobe Flash player
Home

Konzultačné hodiny pre rodičov

Konzultačné hodiny v šk. roku 2023/2024

Učiteľ Konz. pre žiakov Konz. pre rodičov
RNDr. Juraj  Rechtorík utorok 7/8h. streda 2h.
Ing. Zuzana Biskupská streda 6h. štvrtok 2h.
RNDr. Branislav Doliňák streda 7h. utorok 7h.
Mgr. Barbora Hradiská pondelok 7h. pondelok 8h.
PaedDr. Marian Tóth pondelok 7h. utorok 7h.
Ing. Silvia Šablicová utorok 7h. utorok 6h.
Mgr. Nicole Huttová pondelok 7h. streda 7h.
Mgr. Veronika Štecáková pondelok 7h. pondelok 8h.
Mgr. Natália Korineková  pondelok 7h. štvrtok 7h.
Mgr. Tomáš Večerík štvrtok 7h. piatok 7h.
Mgr. Ivana Šrámeková, DiS.art piatok 7h. piatok 8h.
Bc. Liliana Chorvátová pondelok 6h. utorok 7h.
Bc. Diana Žinčáková streda 7h. piatok 7h.
Ing. Andrea Kvardová streda 7h. utorok 1h.
Bc. Monika Nell utorok 0h. pondelok 5h.