Get Adobe Flash player
Home Obchodná akadémia

Kritériá a postup pri prijímaní uchádzačov o štúdium na Súkromnú obchodnú akadémiu PROFI - KAMO do I. ročníka pre šk . rok   2024/2025 

 

 

Na škole sa preferuje individuálny prístup k študentom. Dôraz je kladený na vyučovanie s využívaním výpočtovej techniky.


Ako jediná stredná škola na Slovensku sa venuje oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácii. Novinkou je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov o predmet jazyková obchodná príprava.Termín podania prihlášky :  do 20. marca 2024

Záujemcovia sa môžu o štúdium zaujímať počas celého roka.

Termín prijímacieho konania:

1. termín: 2.mája 2024

2. termín: 6.mája 2024

Kritériá prijímacieho konania: TU (...klik)

Prijatie žiaka sa uskutoční na základe dosiahnutých výsledkov prijímacieho konania z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Matematika.