Get Adobe Flash player
Piatok 19 Júl 2024

Meniny

Dnes oslavuje: Dušana Zajtra: Ilja Gratulujeme :)
Home ŠK Gaudeamus

O športovom klube

Športový klub Gaudeamus (ďalej len ŠK) bol založený dobrovoľným združením občanov 15.11.2002 a registrovaný na MV SR pod č. j. VVS/1-900/90-20685, dňa 25.11.2002.

ŠK je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov a právnych noriem SR.

Jeho hlavnou úlohou je uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti najmä v oblasti výchovy, vzdelávania, športu a v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

Členmi športového klubu sú žiaci Súkromnej strednej športovej školy GAUDEAMUS a Súkromnej obchodnej akadémie PROFI - KAMO.

Poukázané finančné prostriedky budú použité na vzdelávacie a športové podujatia tak, aby prispeli k formovaniu osobnosti mladej inteligentnej generácie a k ich poznaniu, že získať tento svet, utkaný z neustálych zápasov a konfliktov, si možno iba zvýšenou činorodosťou, čo najvitálnejším úsilím a húževnatou vytrvalosťou.

Návratnosť vložených finančných prostriedkov sa tak stane významným činiteľom nevyhnutného rastu efektívnosti výchovno-vzdelávacej sústavy a mimoškolskej činnosti našej spoločnosti v budúcich rokoch.

ŠK Gaudeamus: IBAN: SK95 3100 0000 0040 8001 4506