Get Adobe Flash player
 • dudva_cup_2008_01.jpg
 • dudva_cup_2008_02.jpg
 • dudva_cup_2008_03.jpg
 • dudva_cup_2008_04.jpg
 • dudva_cup_2008_05.jpg
 • imatr_2006_01.jpg
 • imatr_2006_02.jpg
 • imatr_2006_03.jpg
 • imatr_2006_04.jpg
 • imatr_2006_05.jpg
 • imatr_2007_04.jpg
 • imatr_2007_05.jpg
 • imatr_2007_06.jpg
 • imatr_2008_01.jpg
 • imatr_2008_02.jpg
 • imatr_2008_03.jpg
 • imatr_2008_04.jpg
 • imatr_2008_05.jpg
 • imatr_2008_06.jpg
Piatok 19 Júl 2024

Meniny

Dnes oslavuje: Dušana Zajtra: Ilja Gratulujeme :)
Home

ŠK hlavná stránka

Športový klub Gaudeamus (ďalej len ŠK) bol založený dobrovoľným združením občanov 15.11.2002 a registrovaný na MV SR pod č. j. VVS/1-900/90-20685, dňa 25.11.2002.

ŠK je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov a právnych noriem SR. Jeho hlavnou úlohou je uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti najmä v oblasti výchovy, vzdelávania, športu a v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času. 

Členmi športového klubu sú žiaci Súkromného športového gymnázia GAUDEAMUS a Súkromnej obchodnej akadémiePROFI - KAMO.