Get Adobe Flash player
Home

SSŠŠ hlavná stránka

logo_SSG_newSúkromné športové gymnázium GAUDEAMUS, bolo založené 1.9.1996.

Za 28 rokov svojej existencie bránu školy opustilo a úspešne zmaturovalo množstvo absolventov, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v následnej profesionálnej športovej kariére i v osobnom kariérnom raste po skončení vysokej školy.Škola je zaradená v sieti stredných škôl SR. Poskytuje kvalitné vzdelanie a podieľa sa na rozvoji športového nadania svojich žiakov. Má 4-ročnú formu štúdia, ktoré je ukončené maturitnou skúškou. Na škole sa umožňuje aj štúdium podľa individuálneho študijného plánu. Výsledkom je komplexné gymnaziálne vzdelanie, ktoré žiakom po ukončení školy umožňuje pokračovanie štúdia na vysokých školách. Škola sa popri zameraní telesná výchova orientuje aj na vedomosti , ktoré sú pre športovca v budúcnosti nevyhnutnosťou. /napr. základy ekonomiky, účtovníctva a pod./ Vo vhodnej forme ho dopĺňajú predmety, akými sú základy športovej prípravy / trénerstvo /, športový manažment a marketing. Samozrejmosťou je spolupráca s renomovanými odborníkmi z týchto oblastí, ktorí tieto predmety aj vyučujú. Osnovy predmetu športový manažment máme schválené ako jediná škola na Slovensku. Cieľavedomou odbornou prácou v tejto oblasti sa nám uvedený predmet podarilo zaradiť aj medzi maturitné predmety do vyhlášky MŠ SR o maturitnej skúške. 

1. januára 2019 - súkromné športové gymnázium GAUDEAMUS sa automaticky stáva súkromnou strednou športovou školou GAUDEAMUS